NIEUWS

Recentelijk heeft dr. Sjoerd van Belkum, onderdeel van onze strategische commissie, de derde prijs gekregen voor beste artikel geschreven door een arts in opleiding tot specialist van het Tijdschrift voor Psychiatrie. Het betreft een artikel waarin een voorstel voor een behandelprotocol voor rTMS voor depressie wordt besproken.

 

 

Meer informatie over deze prijs is te lezen op deze pagina.

Het artikel zelf is te lezen via: https://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/assets/articles/60-2018-11-artikel-vanbelkum.pdf

 

4e Europese Congres Hersenstilumlatie in de Psychiatrie

In november zal het vierde Europese Congres over Hersenstimulatie in de Psychiatrie plaats vinden in Nijmegen. Dit congres wordt georganiseerd in samenwerking met Stichting Hersenstimulatie.

 

Op de website vindt u meer informatie:

https://www.brain-stimulation.eu/

 

PUBLICATIES

Stand van zaken niet-invasieve hersenstimulatie: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde

In het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde is in juni een artikel verschenen over de stand van zaken van niet-invasieve hersenstimulatie als behandeling voor depressie. In dezelfde editie van het NTvG staat tevens een artikel waarin de verschillende vormen van minimaal invasieve hersenstimulatie en hun effectiviteit als behandeling voor depressie vergeleken worden, evenals een commentaar op deze vergelijking. Zie onderstaande links voor de artikelen.

https://www.ntvg.nl/artikelen/niet-invasieve-hersenstimulatie-als-behandeling-voor-depressie

https://www.ntvg.nl/artikelen/minimaal-invasieve-hersenstimulatie-bij-depressie

https://www.ntvg.nl/artikelen/statistische-versus-klinische-gelijkwaardigheid

Consensusverklaring voor de toepassing van rTMS bij depressie in Nederland en België

Auteurs: M. Arns, C. Bervoets, P. van Eijndhoven, C. Baeken, O.A. van den Heuvel, A. Aleman, D.J.L.G. Schutter, Y. van der Werf, S. van Belkum, I.E. Sommer, R. van Ruth, B. Haarman, J. Spijker, A.T. Sack

Neurofysiological predictors of non-respons to rTMS in depression

Author: M. Arns (et al.)

 

Research Institute Brainclinics, Nijmegen, The Netherlands 

Brain Stimulation (Impact Factor: 4.4).  02/2012; 5(4):569-76. DOI: 10.1016/j.brs.2011.12.003 

Source: PubMed

Nieuwe golf PTSS uit recente oorlogsgebieden: een rol voor niet-invasieve stimulatiemethoden?

Author: C. Baeken

 

CHRIS BAEKEN, psychiater

afd. Psychiatrie, Universitair Ziekenhuis Gent

afd. Psychiatrie, UZ Brussel

Neurobiological mechanisms of repetitive transcranial magnetic stimulation on the underlying neuro circuitry in unipolar depression

Authors:

Chris Baeken, MD, PhD

Chris Baeken, Department of Psychiatry and Center for Neurosciences, Vrije Universiteit Brussel (VUB), Brussels, Belgium

 

Rudi De Raedt, PhD

Rudi De Raedt, Ghent University, Department of Experimental Clinical and Health Psychology, Ghent, Belgium

Please reload

Disclaimer

 

Onze site bevat links naar externe websites waarover wij geen invloed hebben. Wij aanvaarden daarom geen aansprakelijkheid voor de externe inhoud. De aanbieder of de exploitant van de betreffende sites is eindverantwoordelijk voor de inhoud. De externe sites zijn gecontroleerd op het moment van koppelen voor mogelijke wettelijke overtredingen en illegale inhoud. Een permanente controle van de gelinkte pagina's is zonder concreet bewijs van een overtreding onredelijk. Na kennisgeving van schendingen zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.