Over

Stichting Hersenstimulatie

 

Hartelijk welkom bij de Stichting Hersenstimulatie!

 

Stichting Hersenstimulatie zorgt voor het bevorderen van wetenschap en toepassingen van niet invasieve hersenstimulatie (NIBS) in Nederland en België.

 

In de afgelopen jaren is de aandacht voor niet invasieve vormen van hersenstimulatie (NIBS) in onderzoek en maatschappij sterk toegenomen.

 

NIBS wordt door academische instellingen in Nederland en België veelvuldig gebruikt als methode van onderzoek en experimentele behandelmethode bij gezonde vrijwilligers en patiënten. Het toepassingsgebied van NIBS is breed en varieert van het bestuderen van hersenfuncties tot het behandelen van depressie en functieherstel na een beroerte. De Nederlandse Vereniging voor NIBS is opgericht om een platform te bieden voor het delen van kennis en nieuwe inzichten van experts omtrent mechanismes, veiligheid en toepassingsmogelijkheden. Daarnaast levert de stichting een actieve wetenschappelijke bijdrage aan verantwoord gebruik van NIBS voor niet-academische toepassingen. Ten minste een keer per jaar zullen de leden samenkomen om nieuwe inzichten van NIBS in het wetenschappelijke als klinische domein uit te wisselen. Deze inzichten hebben onder andere betrekking op wetenschappelijke kennis, veiligheid, procedures en effectiviteit. 


De stichting is gericht op het samenbrengen en vertegenwoordigen van NIBS beoefenaars in Nederland en België op nationaal en internationaal niveau. De stichting is een adviesorgaan en contactpunt voor allen die geïnteresseerd zijn in de huidige stand van de wetenschappelijk onderzoek en mogelijkheden van NIBS als onderzoeksmethodiek en/of behandeling.  
Door het bundelen van kennis in Nederland en België beoogt de stichting een brug te slaan tussen wetenschap en maatschappij door onderzoeksresultaten te vertalen en toegankelijk te maken voor  het brede publiek.


 

 

Twitter

Evenementen

TBA

 
 
 

Disclaimer

 

Onze site bevat links naar externe websites waarover wij geen invloed hebben. Wij aanvaarden daarom geen aansprakelijkheid voor de externe inhoud. De aanbieder of de exploitant van de betreffende sites is eindverantwoordelijk voor de inhoud. De externe sites zijn gecontroleerd op het moment van koppelen voor mogelijke wettelijke overtredingen en illegale inhoud. Een permanente controle van de gelinkte pagina's is zonder concreet bewijs van een overtreding onredelijk. Na kennisgeving van schendingen zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.