top of page

Accreditatie behandelaren

Sinds 2018 komt rTMS in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekeraars in Nederland als behandeling voor depressie. Het aantal aanbieders van rTMS is en zal hierdoor toenemen. Om de kwaliteit van het behandelaanbod te behouden en te controleren heeft de Stichting Hersenstimulatie een kader geschetst dat gebruikt zal worden voor het verlenen van accreditatie. Dit kader geldt alleen voor de uitvoer van rTMS in een behandelsetting. Voor het uitvoeren van rTMS in wetenschappelijk-experimentele setting zullen andere kaders gelden, die vanuit de Wet Medisch-Wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) en Lokale Ethische Toetsingscommissies worden gesteld.

In onderstaande documenten is meer informatie te vinden over het accrediteren van instellingen en behandelaren.

rTMS-behandelingen - Accreditatie voor aanbieders en behandelaren
update november 2023
Bijlage 2 - Blueprint rTMS training courses

Belangrijke informatie!

Sinds januari 2022 zijn er twee definities van ''rTMS Technicians’’, lees alsjeblieft onderstaande goed door zodat je (praktijk/organisatie) weet hoe jouw uren gedeclareerd kunnen worden bij de zorgverzekeraar.

 

Alle HBO en WO geschoolde professionals zouden in principe de route kunnen volgen tot rTMS Technician, zie onze informatie hierover (zie hieronder). Dit geldt voor alle professionals, dus ook de beroepen die volgens de NZA geen tijd mogen schrijven in het nieuwe Zorg Prestatie Model. Denk hierbij aan de HBO Toegepast Psycholoog en de KNF Laborant. Na het volgen van onze opleiding kunnen deze technicians onder supervisie van een ‘’rTMS Professional’’ (zie hieronder) rTMS toepassen. De gemaakte tijd kunnen zij schrijven onder de beroepscategorie rTMS Technician. Deze beroepen kunnen voor andere verrichtingen, diagnostiek en behandeling, geen tijd schrijven in de GGZ.

 

Alle beroepen die volgens de NZA onder de te vergoeden/tijdschrijvende beroepsgroepen vallen kunnen als gecertificeerd rTMS Technician (volgens richtlijnen Stichting Hersenstimulatie) tijd schrijven als zij rTMS toepassen onder supervisie van een rTMS Professional. Een masterpsycholoog, die opgeleid is volgens de richtlijn Stichting Hersenstimulatie, valt onder de Beroepscategorie ‘’Overige Beroepen’’ en schrijft tijd op deze categorie, en dus niet op die van de rTMS Technician die in de NZA tarievenzoeker staat vermeld. Een verpleegkundige die opgeleid is volgens de richtlijn Stichting Hersenstimulatie, valt onder de Beroepscategorie ‘’Verpleegkundige’’. Deze schrijft dan tijd op deze categorie, en dus niet op die van de rTMS Technician die in de NZA tarievenzoeker staat vermeld.

Accreditatie van behandelaren

Volg voor accreditatie als behandelaar de volgende stappen:

1. Check of aan alle eisen wordt voldaan - zie hiervoor het document 'rTMS-behandelingen - Accreditatie voor aanbieders en behandelaren' onderaan deze pagina

2. Vul het accreditatieformulier in

3. Laat de supervisorverklaring door een erkende supervisor invullen en tekenen

4. Maak de accreditatiekosten à €250,- over naar:

Stichting Hersenstimulatie

Iban: NL88RABO0309329337

5. Stuur de ingevulde formulieren naar:

opleiding@hersenstimulatie.com

Indien je een aanvraag indient, gelieve dan ook direct bovenstaande betaling uit te voeren. We zullen je aanvraag pas in behandeling nemen als de betaling verwerkt is. We zullen de factuur meesturen na de definitieve beoordeling.

Let op!

Per 1 januari 2023 zijn de kosten voor accreditatie 

250,- 

Accreditatieformulier
Supervisorenverklaring

Vanuit de stichting zal er een bezwarencommissie ingesteld worden. In geval van bezwaar tegen een beslissing omtrent accreditatie kan er met deze commissie contact opgenomen worden.

bottom of page