WAT IS HERSENSTIMULATIE?

De mogelijkheid om met non-invasieve hersenstimulatie (noninvasive brain stimulation; NIBS) het centrale zenuwstelsel te beïnvloeden leidde in eerste instantie tot onderzoek naar het bewegingsapparaat bij neurologische patiënten. De potentie van NIBS om met behulp van elektrische en magnetische velden een direct verband te leggen tussen hersenactiviteit en functie leidde er toe dat NIBS snel zijn weg vond naar fundamenteel neurowetenschappelijk onderzoek.

 

Met NIBS kunnen wetenschappers hersenprocessen (e.g., plasticiteit) en daaraan gerelateerd functioneren (e.g., leren) en gedrag te bestuderen. NIBS onderzoek levert een unieke bijdrage aan onze kennis omtrent de werking van de gezonde hersenen en geeft richting aan hoe afwijkende processen in de hersenen samenhangen met ziektebeelden. Daarnaast zijn wetenschappers bezig met het doorgronden van de cruciale vraagt hoe NIBS precies op de hersenen ingrijpt.

Op onze pagina Wetenschappelijk onderzoek vindt u meer informatie over lopende NIBS onderzoeken.

Onderstaand vindt u een overzicht van wetenschappelijke publicaties op het gebied van NIBS.

Niet-invasieve hersenstimulatie als behandeling voor depressie (2020). Dalhuisen, A.I., Schutter, D.J.L.G., Arns, M., Tendolkar, I., & van Eijndhoven, P. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 2020;164.

Consensusverklaring voor de toepassing van rTMS bij depressie in Nederland en België (2019). Arns, M., Bervoets, C., van Eijndhoven, P., Baeken, C., van den Heuvel, O.A., Aleman, A., Schutter, D.J.L.G., van der Werf, Y., van Belkum, S., Sommer, I.E., van Ruth, R., Haarman, B., Spijker, J., & Sack, A. Tijdschrift voor Psychiatrie, 2019;61;4.

Evidence-based guidelines on the therapeutic use of transcranial direct current stimulation (tDCS) (2017). Lefaucheur, J.P., Antal, A., Ayache, S.S., Benninger, D.H., Brunelin, J., ... & Paulus, W. Clinical Neurophysiology, 2017;128.

Evidence-based guidelines on the therapeutic use of repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS): An update (2014-2018) (2020). Lefaucheur, J.P., Aleman, A., Baeken, C., Benninger, D.H., Brunelin, J. ... & Ziemann, U. Clinical Neurophysiology, 2020;131.

Safety and reccomendations for TMS use in healthy subjects and patient populations, with updates on training, ethical and regulatory issies: expert guidelines (2020). Rossi, S., Antal, A., Bestmann, S., Biksson, M., Brewer, C., ... Hallett, M. Clinical Neurophysiology, 2021;132.

Disclaimer

 

Onze site bevat links naar externe websites waarover wij geen invloed hebben. Wij aanvaarden daarom geen aansprakelijkheid voor de externe inhoud. De aanbieder of de exploitant van de betreffende sites is eindverantwoordelijk voor de inhoud. De externe sites zijn gecontroleerd op het moment van koppelen voor mogelijke wettelijke overtredingen en illegale inhoud. Een permanente controle van de gelinkte pagina's is zonder concreet bewijs van een overtreding onredelijk. Na kennisgeving van schendingen zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.