WAT IS HERSENSTIMULATIE?

Het inzicht naar hoe hersenprocessen verband houden met aandoeningen, zoals tinnitus, spasticiteit, ziekte van Parkinson, stemmingsstoornissen en schizofrenie, geeft informatie over hoe noninvasieve hersenstimulatie (noninvasive brain stimulation; NIBS) gebruikt kan worden als methode om verstoorde processen in het brein te herstellen. NIBS wordt gezien als een mogelijke behandeloptie voor psychiatrische aandoeningen waaronder depressie, angst en auditieve hallucinaties.

 

NIBS als vorm van (neuro)rehabilitatie ter bevordering van functieherstel na een beroerte en andere type hersenbeschadigingen is momenteel onderwerp van studie. Echter, het therapeutisch potentieel van NIBS is voor de meeste ziektebeelden nog onvoldoende in kaart gebracht. Dit kan deels verklaard worden door onduidelijkheden omtrent de precieze werkingsmechanisme van NIBS, alsmede ontoereikende kennis van de werking van onze hersenen.

 

Op onze pagina Locaties vindt u meer informatie over instellingen die NIBS klinisch toepassen.

Disclaimer

 

Onze site bevat links naar externe websites waarover wij geen invloed hebben. Wij aanvaarden daarom geen aansprakelijkheid voor de externe inhoud. De aanbieder of de exploitant van de betreffende sites is eindverantwoordelijk voor de inhoud. De externe sites zijn gecontroleerd op het moment van koppelen voor mogelijke wettelijke overtredingen en illegale inhoud. Een permanente controle van de gelinkte pagina's is zonder concreet bewijs van een overtreding onredelijk. Na kennisgeving van schendingen zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.