WAT IS HERSENSTIMULATIE?

Transcraniële (‘door de schedel heen’) magnetische stimulatie (TMS) is methode waar met behulp van magnetische velden de hersenen van buitenaf kunnen worden beïnvloed.


Bij TMS wordt een spoel tegen het hoofd gehouden. In de spoel laten onderzoeker voor korte tijd (< 1 ms) een sterke elektrische stroom lopen. Dit creëert een magnetisch veld (wet van Oersted). Het magnetische veld gaat ongehinderd door de schedel en veroorzaakt een elektrische stoom in de onderliggende zenuwcellen. Dit wordt electromagnetische inductie genoemd (wet van Faraday). Wanneer de inductiestroom sterk genoeg is zullen zenuwcellen worden geactiveerd.

 

A.T. Sack, Current Opinion in Neurobiology 2006

TMS wordt gebruikt bij de bestudering van cerebrale fysiologische processen zoals de prikkelbaarheid van onderliggend zenuwweefsel. Het effect van een enkele TMS puls duurt heel kort (< 1 sec), maar wanneer achtereenvolgens een serie van TMS pulsen worden gegeven kunnen de effecten tot wel een uur aanhouden. Deze manier van stimulatie staat bekend als repetitieve TMS. Deze manier van stimuleren wordt gebruikt om activiteit in de hersenen tijdelijk te beïnvloeden, zodat onderzoekers het effect op functie en gedrag kunnen bestuderen. Doorgaans leidt rTMS op lage frequentie (~1 Hz) tot een verlaging van activiteit, terwijl rTMS op hoge frequentie (> 10 Hz) een verhoging van activiteit tot gevolg heeft. Dit is ook de basis voor TMS als behandelmethode, waarin deelnemers gedurende een periode van tussen de twee en zes weken dagelijks een TMS behandeling krijgen.

 

Als gevolg van het feit dat de magnetisch veldsterke exponentieel afneemt met afstand kan in de meeste gevalleen alleen de buitenste laag van de hersenen direct worden gestimuleerd. De Internationale Federatie van Klinische Neurofysiologie (IFCN) heeft richtlijnen gepubliceerd over het veilig gebruik van TMS op mensen. Meta-analyses hebben aangetoond dat TMS een significant positief effect heeft op depressieve symptomen en auditieve hallucinaties. Het is nog onduidelijkheid over hoe lang de effecten aanhouden. De toepassing van TMS als behandelmethode in andere psychiatrische en neurologische patiënten wordt momenteel onderzocht.

Disclaimer

 

Onze site bevat links naar externe websites waarover wij geen invloed hebben. Wij aanvaarden daarom geen aansprakelijkheid voor de externe inhoud. De aanbieder of de exploitant van de betreffende sites is eindverantwoordelijk voor de inhoud. De externe sites zijn gecontroleerd op het moment van koppelen voor mogelijke wettelijke overtredingen en illegale inhoud. Een permanente controle van de gelinkte pagina's is zonder concreet bewijs van een overtreding onredelijk. Na kennisgeving van schendingen zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.