WAT IS HERSENSTIMULATIE?

TMS is een niet-invasieve neurostimulatietechniek met een directe invloed op de hersenen. Het basisprincipe van TMS is de toepassing van korte elektromagnetische pulsen over de schedel met als doel het induceren van elektrische stromen in corticale neuronen. Een typisch TMS-apparaat bestaat uit een stimulator die een sterke elektrische stroom kan genereren en een spoel waarin een fluctuerende elektrische stroom magnetische pulsen met een puls-breedte van enkele honderden microseconden genereert. Wanneer de magnetische pulsen worden toegediend in de nabijheid van een geleidend medium, zoals de hersenen, wordt een secundaire elektrische stroom in het geleidende materiaal (bijvoorbeeld neuronen en axonen) geïnduceerd.

 

Tekst uit: Consensusverklaring voor de toepassing van rTMS bij depressie in Nederland en België (2020)

 

Afbeelding gebruikt met toestemming van neuroCare Group.

 

Op onze pagina Fundamenteel onderzoek vindt u een overzicht met wetenschappelijke publicaties waar in meer detail wordt ingegaan op de werking en toepassing van TMS.

 

Disclaimer

 

Onze site bevat links naar externe websites waarover wij geen invloed hebben. Wij aanvaarden daarom geen aansprakelijkheid voor de externe inhoud. De aanbieder of de exploitant van de betreffende sites is eindverantwoordelijk voor de inhoud. De externe sites zijn gecontroleerd op het moment van koppelen voor mogelijke wettelijke overtredingen en illegale inhoud. Een permanente controle van de gelinkte pagina's is zonder concreet bewijs van een overtreding onredelijk. Na kennisgeving van schendingen zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.