WAT IS HERSENSTIMULATIE?

Bij Transcraniële Elektrische Stimulatie (TES) laten onderzoekers een zwakke elektrische stroom (1-3 mA) lopen tussen twee elektrodes die op het hoofd zijn vastgemaakt.

 

Het beïnvloeden van hersenactiviteit door middel van zwakstroomstimulatie wordt, sinds fysiologische experimenten hebben aangetoond het een direct heeft op cerebrale activiteit, gezien als een mogelijk alternatief voor rTMS.

 

TES valt grofweg uiteen in twee vormen: DC (direct current) en AC (alternating current) stimulatie. Bij DC stimulatie wordt spontane hersenactiviteit beïnvloed door het polariseren van zenuwcellen onder de elektrodes. De anode (+) verhoogt en de kathode (-) verlaagt het rustpotentiaal van de zenuwcellen, waarmee de spontane vuurfrequentie van zenuwcellen respectievelijk kan worden vergroot dan wel verkleind. Bij AC stimulatie wordt het te stimuleren zenuwweefsel blootgesteld aan een alternerende elektrische stroom.

 

Het idee achter deze vorm van stimulatie is dat zenuwcellen de betreffende AC frequentie gaan overnemen. Dus in plaats van amplitudemodulatie bij DC stimulatie, wordt met behulp van frequentiemodulatie met AC stimulatie hersenfuncties beïnvloed en bestudeerd. De effecten zijn meer dan TMS sterk afhankelijk van oriëntatie van de zenuwcellen, afstand schedel-hersenen en prikkelbaarheid van onderliggend zenuwweefsel De toepassing van TES als behandelmethode in psychiatrische en neurologische patiënten wordt momenteel onderzocht.

Disclaimer

 

Onze site bevat links naar externe websites waarover wij geen invloed hebben. Wij aanvaarden daarom geen aansprakelijkheid voor de externe inhoud. De aanbieder of de exploitant van de betreffende sites is eindverantwoordelijk voor de inhoud. De externe sites zijn gecontroleerd op het moment van koppelen voor mogelijke wettelijke overtredingen en illegale inhoud. Een permanente controle van de gelinkte pagina's is zonder concreet bewijs van een overtreding onredelijk. Na kennisgeving van schendingen zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.