Website-onderzoek_edited.jpg

Op deze pagina vindt u een overzicht van de lopende onderzoeken naar niet-invasieve hersenstimulatie.

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

Het DETECT onderzoek

In het DETECT onderzoek wordt gekeken naar repetitieve transcraniële magnetische stimulatie (rTMS) als behandeling voor depressie. Het onderzoek wordt op meerdere locaties uitgevoerd; het Radboudumc in Nijmegen, ProPersona Nijmegen, het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg, en NeuroCare.

 

Meer informatie over het onderzoek en over deelname vindt u op:

www.detectonderzoek.nl

Het TIPPICO onderzoek

Het TIPICCO project is een onderzoek over een nieuwe behandeling voor dwang / obsessieve-compulsieve stoornis: gedragstherapie in combinatie met transcraniële magnetische stimulatie (TMS). Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Amsterdam UMC.

 

Meer informatie over het onderzoek en over deelname vindt u op:

www.tipicco.nl

Het SAICS onderzoek

In de SAICS studie wordt SAI (short-latency afferent inhibition) onderzocht bij mensen met de ziekte van Parkinson. Het doel is om te kijken of dit een goede indicatie is voor cholinerge innervatie en of de effectiviteit van cholinesteraseremmers hiermee voorspeld kan worden. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het UMC Groningen. 

Meer informatie over het onderzoek en over deelname vindt u op: https://www.movementdisordersgroningen.com/ of https://www.trialregister.nl/trial/7838

Niet-invasieve hersenstimulatie als innovatieve behandeling bij mensen met neglect in de chronische fase

Naast huidige therapeutische interventies die de aan CVA gerelateerde symptomen proberen te verminderen, biedt niet-invasieve hersenstimulatie (NIBS) de mogelijkheid om de effectiviteit van deze behandelingen te vergroten. Door het toedienen van een vorm van NIBS, namelijk transcraniële wisselstroomstimulatie (transcranial alternating curernt stimulation, tACS), aan mensen met symptomen van neglect denken wij het effect van de visuele scantraining verder te kunnen vergroten en zo het herstel te bevorderen. Transcraniële wisselstroom stimulatie wordt in combinatie en gelijktijdig met een gedigitaliseerde visuele scantraining toegediend. Duur van de stimulatie/training is 40 minuten per sessie. De interventie wordt drie maal per week voor een totale duur van zes weken aangeboden bij patiënten thuis. Werving vindt plaats bij meerdere revalidatiecentra en gehandicaptenzorginstellingen in Nederland. Dit onderzoek is opgezet door de Universiteit Maastricht en wordt onder leiding van Prof. Dr. Alexander Sack, Prof. Dr. Caroline van Heugten en Dr. Teresa Schuhmann geleid door externe promovenda Marij Middag. 

Meer informatie is te vinden op: https://www.maastrichtuniversity.nl/fpn/bsclab   

Neuroplastische effecten van TMS

Men gaat ervan uit dat neuroplastische mechanismen verantwoordelijk zijn voor de lange termijn effecten van transcraniële magnetische stimulatie (TMS), maar er is weinig bekend over de exacte werking van deze mechanismen. Dit wordt momenteel onderzocht in levende menselijke neuronen die in het laboratorium worden gekweekt. Processen zoals genexpressie, neuronstructuur en cel-afvuur-activiteit worden onderzocht op door stimulatie veroorzaakte veranderingen. Met deze kennis kunnen we stimulatieprotocollen optimaliseren om hun effecten te maximaliseren. Bovendien kunnen we deze effecten testen op patiënt-specifieke neuronen, waardoor we de verschillen tussen responders en non-responders op cellulair niveau beter kunnen begrijpen, wat in de toekomst mogelijk de behandelprotocollen kan personaliseren. Dit onderzoek is opgezet door de Universiteit Maastricht en wordt onder leiding van Prof. dr. Alexander Sack, Prof. dr. Bart Rutten, dr. Teresa Schuhmann, dr. Tom de Graaf en dr. Gunther Kenis geleid door promovenda Alix Thomson.

Meer informatie is te vinden op: https://www.maastrichtuniversity.nl/fpn/bsclab

Hersenstimulatie tijdens de revalidatie van neglect 

Dit onderzoek gaat na of transcraniële elektrische stimulatie (TES) de revalidatie van patiënten met neglect kan verbeteren en / of versnellen. Het onderzoek wordt uitgevoerd bij patiënten in de subacute fase (1-6 maanden) na een beroerte en vindt plaats bij revalidatiecentrum Adelante in Hoensbroek. Patiënten ondergaan twee weken lang dagelijks visuele scantraining (VST), waarbij men getraind wordt het hele gezichtsveld te scannen met bewuste hoofd- en oogbewegingen. Deze training wordt al veelvuldig toegepast in de revalidatie voor neglect, maar zal in dit geval in digitale vorm worden aangeboden. Tijdens de trainingsmomenten zal elektrische hersenstimulatie (de experimentele groep) of sham-stimulatie (de controlegroep) worden toegediend. De elektrische stimulatie is bedoeld om de communicatie tussen verschillende gebieden binnen het aandachtsnetwerk in de hersenen te bevorderen.  Dit onderzoek is opgezet door de Universiteit Maastricht en wordt onder leiding van Prof. dr. Alexander Sack en Dr. Teresa Schuhmann geleid door promovendus Olof van der Werf. 

Meer informatie is te vinden op: https://www.maastrichtuniversity.nl/fpn/bsclab

Netwerkstimulatie bij aandacht

Visuo-ruimtelijke aandacht is het vermogen om moeiteloos te focussen op bepaalde delen van onze visuele ruimte. Deze functie wordt uitgevoerd door het synergetische werk van specifieke hersengebieden, die samen netwerken vormen. Het dorsale fronto-pariëtale aandachtsnetwerk bestaat uit twee hoofdregio's: het frontal eye field en de intraparietale sulcus. Schade aan deze regio's (bijvoorbeeld na een beroerte) leidt vaak tot unilaterale neglect, een syndroom dat wordt gekenmerkt door niet reageren op prikkels die worden aangeboden aan de contralesionale kant van de ruimte. In onze studie gebruiken we transcraniële magnetische stimulatie (TMS) om de hersenactiviteit van deze regio's tegelijkertijd te moduleren, in een poging hun functionaliteit in de gezonde hersenen te begrijpen. Ons doel is dan om de inzichten uit ons onderzoek te vertalen naar de klinische praktijk. Dit stelt ons in staat om continue verbetering te bieden aan de methoden en technieken die momenteel worden toegepast voor zowel behandeling als herstel van deze patiënten. Dit onderzoek is opgezet door de Universiteit Maastricht en wordt onder leiding van Prof. dr. Alexander Sack, Dr. Tom de Graaf en Dr. Teresa Schuhmann geleid door promovendus Stefano Gallotto. 

Meer informatie is te vinden op: https://www.maastrichtuniversity.nl/fpn/bsclab

De remmen van ons brein afstellen met niet-invasieve hersenstimulatie

In ons dagelijks leven moeten we onze bewegingen, acties en emoties regelmatig afbreken. Het belang daarvan wordt onmiskenbaar in aandoeningen waar er te weinig remming is, zoals in ADHD en Tourette, of juist teveel remming, zoals in de ziekte van Parkinson. 

In dit project wordt er gebruik gemaakt van transcraniële wisselstroomstimulatie (transcranial alternating curernt stimulation, tACS) de causale rol van hersengolven in inhibitie te identificeren en om een nieuwe methode te ontwikkelen voor het herstellen van normale inhibitoire controle. Dit onderzoek is opgezet door de Universiteit Maastricht en wordt geleid door Dr. Inge Leunissen en Prof. dr. Alexander Sack.

Meer informatie is te vinden op: https://www.maastrichtuniversity.nl/fpn/bsclab

Uw onderzoek op onze website?

Doet u wetenschappelijk onderzoek naar hersenstimulatie en wilt u dat dit onderzoek ook op deze pagina vermeld wordt? Neem dan contact met ons op via onderstaand contactformulier.

Contactformulier wetenschappelijk onderzoek

Bedankt voor de inzending!